text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud Baixa del Servei de Taxi

En construcció. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Tramitació

Presencialment mitjançant la documentació següent:
R2T025 Sol·licitud del Servei de Taxi

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera.
 • Reglament del taxi, del 12 de febrer del 2014.
 • Reglament dels vehicles destinats al servei del taxi i dels vehicles de lloguer amb conductor i sense, del 27 de gener del 2016.
 • Reglament de la central de reserves del taxi ordinari interurbà, del 6 d'octubre de 1994 i modificació del 18 de desembre de 1996.
 • Reglament de la publicitat en els serveis del taxi, de lloguer i de transport públic i privat de viatgers i de mercaderies, i en les infraestructures del transport públic, del 19 de maig del 2021.
 • Decret del 24-05-2006 que regula el fitxer de dades personals "Fitxer de gestió de les llicències de taxi" del Ministeri d'Economia.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia