text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'ajut per a la promoció de l’economia circular

Ajut per a la promoció de l’economia circular, d'acord amb el que estableix el Reglament del programa d’ajuts a la promoció de l’economia circular i l’Edicte d’obertura de la convocatòria d’ajuts a la promoció de l’economia circular, vigent.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Necessiteu ajuda

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  147 / +376 875707
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud
  • Indiqueu el tipus d’ajut que es sol·licita.
 2. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 3. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Propers passos

 1. Avaluació del tràmit
  La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada.
 2. Comunicacions
  En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
 3. Resolució
  El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Memòria tècnica que inclogui propostes d’actuacióconcretes i previsió dels resultats d’aplicar-les.

 • Proposta econòmica.

 • Declaració d’altres ajuts, subvencions, ingressos orecursos rebuts per al mateix objecte de l’ajut i el seuimport, tant si provenen d’entitats públiques comprivades, nacionals o internacionals.

 • En el cas d'agrupacions o associacions empresarials,acord de col·laboració relatiu a l'actuació objecte del'ajut.

Normativa

 • Llei 25/2022, del 30 de juny, d’economia circular.
 • Decret 334/2022, del 17-8-2022 pel qual s’aprova el Reglament del programa d’ajuts a la promoció de l’economia circular.
 • Edicte d’obertura de la convocatòria dels ajuts a la promoció de l’economia circular, vigent.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia