text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'ajuts foment producció ecològica

Sol·licitud d'ajut per a la conversió o la producció ecològiques i d'adhesió al sistema de control . 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Descripció dels productes ecològics que es preten produir, transformar i comercialitzar. 

 • Memòria descriptiva de les pràctiques agràries i de les tècniques de transformació i del procés productiu. 

 • Certificació de l'origen ecològic dels productes importats.

Normativa

 • Llei 18/2018, del 26 de juliol, de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris. 
 • Reglament relatiu a la producció ecològica, aprovat pel Decret del 20 d'octubre del 2021. 
 • Reglament per a la concessió d'ajuts per al foment de la producció ecològica, aprovat pel Decret del 20 d'octubre del 2021.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  60,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia