text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d’ampliació/modificació de manipulació de substàncies que esgoten la capa d'ozó

En construcció. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Tramitació

Presencialment mitjançant la documentació següent:
S1T003 Sol·licitud de manipulació de substàncies que esgoten la capa d'ozó.

Documents que s’han de presentar

 • 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Breu descripció de l’activitat. Relació dels locals i dels magatzems on consti el nom del local, l'adreça, superfície total en m2 ; capacitat emmagatzematge en m3 i les Coordenades Lambert/AGA.
 • 3. Plànol de les instal·lacions indicant les coordenades, la zona d’emmagatzematge, la superfície d’emmagatzematge.
 • 4. Relació sobre els equips de l’empresa indicant les instal·lacions, els equips i els elements materials de què disposa l’entitat per realitzar les seves comeses i particularment dels dispositius de recuperació, reciclatge o regeneració de substàncies regulades i on consti la marca, el model, el núm. de sèrie, l'any de fabricació i la localització.
 • 5. Llista de relació del personal de l’empresa exposant, si és persona habilitada o certificada i especificant el núm. de certificació si és el cas.
 • 6. Llista de les substàncies verges, recuperades, regenerades, importades, comprades, reciclades, en estoc, reutilitzades i les lliurades per eliminació, indicant les quantitats en quilograms i les empreses subministradores o gestores de residus (nom, adreça, localització i país).
 • 7. Llista de les quantitats de substàncies que s’estimen que s'han abocat accidentalment al medi (fuita de l’aparell).
 • 8. Llista sobre els equips manipulats (en cas que la llista sigui més exhaustiva, s’ha d’adjuntar una llista amb la mateixa configuració) indicant les aplicacions que contenen més de 30 kg de substàncies regulades i més de 10 kg d’hexafluorur de sofre. On estiguin especificats els dispositius o instal·lacions; la marca; el model, el núm. sèrie; l'any de fabricació; la localització; el titular; la substància i la quantitat.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia