text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'autorització administrativa sanitària - obertura

Sol·licitud per a l'autorització sanitària d'obertura d'un centre, servei o establiment santiari
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs, si escau

El professional responsable ha de ser co-titular o membre de la societat titular (consell d'administració), disposar de permís d'exercici per compte propi, estar col·legiat i en exercici. Es podria acceptar amb compte aliè mitjançant sol·licitud d'habilitació especial (art. 15.5). En cas dels establiments organitzats jeràrquicament,, no seria necessari nomenar un professional responsable per a cada activitat si es nomena un director assistencial que sigui co-titular o formi part de la societat titular (art. 15.6)

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud d'autorització administrativa sanitària
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Plànols de distribució del centre, servei o establiment en què s'indiqui la finalitat dels espais

 • Memòria explicativa de les activitats que s'hi portaran a terme

 • Formulari de nomenament i acceptació dels professionals responsables (si escau)
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Tràmits a posterior, si escau

Una vegada analitzada la documentació presentada es procedirà a efectuar una inspecció d'obertura. La resolució conclou el tràmit sanitari. El centre s'inscriu d'ofici al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris. El sol·licitant rep la resolució juntament amb la informació del centre que consta en el Registre.
Sol·licitud O1 T004
Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Decret legislatiu del 26 de setembre del 2009 de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
 • Decret del Molt Il·lustre Consell General del 4 d’octubre de 1977 pel qual s’aprova el Reglament de farmàcies.
 • Reglament del servei de transport sanitari terrestre, del 10 de març del 2021.
 • Reglament pel qual es regulen els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, del 17 de juliol del 2013.
 • Reglament pel qual s’estableixen els requisits per al funcionament i l’obtenció de l’autorització administrativa sanitària dels establiments d’ortopèdia i d’audiopròtesi, del 17 de juliol del 2013.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris, de l'11 de desembre del 2013, que regula el fitxer de dades del Registre.
 • Decret del Molt Il·lustre Consell General del 31 de juliol de 1980 pel qual s'aprova el Reglament sobre l'exercici de les professions paramèdiques i parasocials a Andorra.
 • Reglament que regula els serveis de salut laboral, BOPA núm. 57, any 24, del 21 de novembre del 2012.
 • Llei 39/2022, de l’1 de desembre, reguladora de les professions titulades de la salut

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia