text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'autorització administrativa sanitària - trasllat

Sol·licitud per a l'autorització sanitària per al trasllat d'un centre, servei o establiment santiariFORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs, si escau

Per al trasllat d'un centre, servei o establiment sanitari cal presentar al Servei de Tràmits la sol·licitud i acompanyar-la de la documentació demanada.

Tràmits a posterior, si escau

Es genera una fitxa modificada amb les noves dades del centre que consten al registre de centres sanitaris i es tramet al sol·licitant juntament amb la resolució del tràmit.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Per als nous locals: plànols de distribució dels locals als qual es trasllada el centre, servei o establiment 

Normativa

 • Decret legislatiu del 26 de setembre del 2009 de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
 • Decret del Molt Il·lustre Consell General del 4 d’octubre de 1977 pel qual s’aprova el Reglament de farmàcies.
 • Reglament del servei de transport sanitari terrestre, del 10 de març del 2021.
 • Reglament pel qual es regulen els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, del 17 de juliol del 2013.
 • Reglament pel qual s’estableixen els requisits per al funcionament i l’obtenció de l’autorització administrativa sanitària dels establiments d’ortopèdia i d’audiopròtesi, del 17 de juliol del 2013.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris, de l'11 de desembre del 2013, que regula el fitxer de dades del Registre.
 • Decret del Molt Il·lustre Consell General del 31 de juliol de 1980 pel qual s'aprova el Reglament sobre l'exercici de les professions paramèdiques i parasocials a Andorra.
 • Reglament que regula els serveis de salut laboral, BOPA núm. 57, any 24, del 21 de novembre del 2012.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia