text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'autorització administrativa sanitària – modificació del nom del centre o del establiment sanitari

Sol·licitud per modificar el nom del centre, servei o establiment sanitariFORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs, si escau

Per al canvi de nom del centre, cal entrar presencialment la sol·licitud d'autorització administrativa sanitària en què consti la nova denominació comercial al Servei de Tràmits del Govern o dels comuns. S'avaluarà conjuntament amb el Departament de Comerç si es respecten els criteris sanitaris i comercials d'acord amb la legislació vigent als dos departaments.
El nom comercial del centre i la resta de dades s'han de correspondre amb el nom i les dades especificades en la sol·licitud de reserva de nom o en la sol·licitud d’obertura de comerç o indústria.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud, signada per tots els titulars
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Tràmits a posterior, si escau

Es genera una fitxa modificada o creada amb les noves dades del centre que consten al registre de centres sanitaris i es tramet al sol·licitant juntament amb la resolució del tràmit. 
La resolució conclou el tràmit sanitari.

Normativa

 • Decret legislatiu del 26 de setembre del 2009 de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
 • Reglament pel qual es regulen els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, del 17 de juliol del 2013.
 • Reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris, de l'11 de desembre del 2013, que regula el fitxer de dades del Registre.
 • La Llei 39/2022 indica que el professional responsable ha de ser co-titular o membre de la societat titular (consell d'administració), disposar de permís d'exercici per compte propi, estar col·legiat i en exercici. Es podria acceptar amb compte aliè mitjançant sol·licitud d'habilitació especial (art. 15.5). En cas dels establiments organitzats jeràrquicament,, no seria necessari nomenar un professional responsable per a cada activitat si es nomena un director assistencial que sigui co-titular o formi part de la societat titular (art. 15.6)

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia