text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d’autorització al registre de productors de residus perillosos

Informació sobre el tràmit.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

 • Tramitació
 • Presencialment mitjançant la documentació següent: S1T007 Sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus perillosos.

Documents que s’han de presentar

 • 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Documentació Extraordinària:
  - Presentar la sol·licitud T169 degudament omplerta. A l’apartat d’identificació de residus cal descriure tots els residus perillosos generats per l’activitat segons el codi del Catàleg nacional de residus.
  - Presentar el document “Llista informativa sobre els residus generats per l’empresa” (T170). En aquest document s’han d’identificar tots els residus no perillosos generats per l’activitat segons el codi del Catàleg nacional de residus. 

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia