text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'autorització de gestor privat de residus, entitat de tractament de residus, BAIXA

Autorització per donar de baixa una entitat de tractament de residus, d'acord amb el que estableix el Reglament de gestors de residus.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Necessiteu ajuda

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  147 / +376 875707
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Requisits previs

Disposar de l'autorització per a la categoria corresponent de gestor privat de residus, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reglament de gestors de residus, del 10 de desembre del 2014.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud.
  • Indiqueu el tipus de sol·licitud: entitat de tractament de residus.
  • Indiqueu el tipus d'autorització: baixa.
 2. Signeu i presenteu la sol·licitud.

 3. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Preguntes freqüents

Si no he sol·licitat la renovació i, per tant, ha caducat l'autorització de gestor privat de residus, com recupero la fiança establerta?

Quan no és procedent sol·licitar la baixa de l'autorització de gestor privat de residus en la categoria corresponent, però es vol recuperar la fiança, s'ha de sol·licitar mitjançant una sol·licitud genèrica, i exposar-ne els motius i les justificacions escaients.

Propers passos

 1. Avaluació del tràmi
 2. La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada.

 3. Comunicacions
 4. En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.

 5. Resolució
 6. El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit