text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud de canvi de centre escolar

Modificació de centre escolar, una família vol canviar de centre escolar el seu fill.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

 • Cal disposar del NIA tant l’estudiant com el pare/mare/tutor/a, en el cas que l’estudiant sigui menor d’edat.
 • Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificacióadministrativa - NIA”).
 • Per a la tramitació en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació visiteu: https://www.signaturaelectronica.ad/).

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Haver complert els tres anys abans que finalitzi el curs escolar corresponent (d’acord amb l’article 7.2 del Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993).

2

Estar inscrit al Registre del comú de la parròquia de residència; en queden exempts els estudiants amb una residència per estudis i recerca emesa pel Servei d’Immigració i els fills del personal de les ambaixades.

3

Estar inscrit al Registre del Servei d’Immigració, per als alumnes no andorrans (d’acord amb l’article 4.1 del Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993); en queden exempts els fills del personal de les ambaixades.

Passos següents

El Servei de Gestió de Dades trametrà directament el certificat al centre escolar.

Normativa

 • Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993.
 • Decret del 28 de juliol del 2010 que regula el fitxer de dades personals del Registre de Cens Escolar.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  € 0,00

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.