text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud de modificació del Registre Oficial de Piscines d'Ús Col·lectiu

Els titulars de les piscines d'ús col·lectiu son responsables de notificar l'instal·lació al Ministeri de Salut perquè procedeixi a la seva inscripció al Registre Oficial de Pisicnes d'Ús Col·lectiu d'Andorra. Aquest tràmit es podrà emprar per informar de les modificacions en cas de reforma estructural o de canvi de titular. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Memòria tècnica. 

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit