text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud de nacionalitat (article 10)

Solicitud de nacionalitat en virtud de l'article 10 de la Llei qualificada de la nacionalitat, segons el qual pot adquirir la nacionalitat andorrana la persona estrangera que ha contret matrimoni amb una persona de nacionalitat andorrana si té la residència establerta al Principat d'Andorra i acredita haver residit de forma principal i permanent a Andorra ininterrompudament des d’almenys tres anys, abans o després de la celebració del matrimoni. Ha de provar la seva integració al Principat d’Andorra. No ha d'haver cessat la convivència dels cònjuges en el moment de presentar la sol·licitud. No pot adquirir la nacionalitat andorrana en virtut del present article qui hagi estat prèviament condemnat per delicte dolós a una pena igual o superior a quatre anys de privació de llibertat, o per dos o més delictes dolosos, mentre no s’ha cancel·lat la inscripció de la condemna en el registre d’antecedents penals.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat literal de naixement de la persona interessada
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d'antecedents penals, pels majors de 18 anys
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d'antecedents penals del país d'origen i de residència anterior, pels majors de 18 anys
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport o DNI estranger
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Diploma de ciències humanes i socials d'Andorra, si es posseeix
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Decret legislatiu del 28 de març del 2007 de publicació del text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, amb les seves modificacions successives.
 • Reglament per a l’apreciació de la suficient integració a Andorra, del 3 de maig de 1996.
 • Llei de qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, que regula el fitxer de dades personals del Registre de nacionalitat, del ministeri encarregat d’Interior.
 • Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, modificat del Decret del 24 de març del 2010 que regula el fitxer de dades personals del Registre d’expedició de passaports del ministeri encarregat d’Interior.
 • Reglament de modificació del Decret de l’11 de gener del 2017 de modificació del Reglament relatiu a l’expedició del passaport ordinari de l’11 de desembre del 2013.
 • Decret del 16 de gener del 2019 de modificació del Decret del 3 de gener del 2019, de creació i regulació del diploma de ciències humanes i socials d’Andorra.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  32,16 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia