text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud de nacionalitat (article 2)

Sol·licitud de nacionalitat en virtut de l'article 2 de la Llei qualificada de la Nacionalitat, segons el qual:

1. És andorrà l’infant nascut a l’estranger, si almenys un dels pares és andorrà i nascut al Principat d’Andorra

2. És andorrà l’infant adoptat en adopció plena per una persona de nacionalitat andorrana nascuda al Principat d’Andorra. Lanacionalitat andorrana segons les disposicions d’aquest apartat és efectiva des del moment en què ho és l’adopció, la qual hauràd’ésser declaradaabans que l’infant tingui catorze anys d’edat i en aplicació de la llei andorrana o d’una llei estrangera que nocontravinguil’ordenament jurídic del Principat d’Andorra.

L’establiment de la nacionalitat andorrana amb posterioritat al naixement no suposa la invalidació dels actes fets anteriorment perl’infantadoptat, ni dels drets adquirits per terceres persones també amb anterioritat en base a la nacionalitat aparent de l’infant.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat literal de naixement de la persona interessada

 • Certificat d'antecedents penals, pels majors de 18 anys

 • Certificat d'antecedents penals del país d'origen i de residència anterior, pels majors de 18 anys

 • Fotocòpia del passaport o DNI estranger

 • Diploma de ciències humanes i socials d'Andorra, si es posseeix

Normativa

 • Decret legislatiu del 28 de març del 2007 de publicació del text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, amb les seves modificacions successives.
 • Reglament per a l’apreciació de la suficient integració a Andorra, del 3 de maig de 1996.
 • Llei de qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, que regula el fitxer de dades personals del Registre de nacionalitat, del ministeri encarregat d’Interior.
 • Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, modificat del Decret del 24 de març del 2010 que regula el fitxer de dades personals del Registre d’expedició de passaports del ministeri encarregat d’Interior.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  32,16 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia