text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud de nacionalitat (article 6)

Sol·licitud de la nacionalitat andorrana en virtut de l’article 6 de la Llei qualificada de la nacionalitat, el qual disposa:

 • És andorrà l’infant nascut al Principat d’Andorra de pare i mare estrangers, si almenys un dels seus progenitors, a l’autoritat del qualestà legalment sotmès, té la seva residència principal i permanent al Principat d’Andorra a la data de naixement de l’infant i l’hatingudadurant els deu anys que han precedit aquest naixement. Si l’esmentat període de deu anys no s’ha complert el dia del naixement del’infant,la nacionalitat andorrana se li atribueix a títol provisional.
 • Aquesta nacionalitat provisional s’ha de confirmar, en les condicions de capacitat previstes a l’article 34, abans que l’infant arribi alamajoria d’edat, o dins de l’any següent a la majoria, pel propi interessat. La confirmació no pot tenir lloc fins que el progenitoresmentatal paràgraf primer pugui acreditar un període de residència principal i permanent al Principat d’Andorra de deu anys de formaininterrompuda,o, si és el cas, fins que l’interessat pugui acreditar que ha residit ell mateix de forma principal i permanent al Principat d’Andorradurantl’esmentat període, de forma ininterrompuda els cinc darrers anys.
 • La manca de confirmació en les condicions de l’apartat precedent comporta la pèrdua de la nacionalitat andorrana atribuïda a títolprovisional per les disposicions d’aquest article.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Una fotografia de 3,5 x 4,5 mm (en color i el fons blanc) per a infants menors de 6 anys

Normativa

 • Decret legislatiu del 28 de març del 2007 de publicació del text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, amb les seves modificacions successives.
 • Reglament per a l’apreciació de la suficient integració a Andorra, del 3 de maig de 1996.
 • Llei de qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, que regula el fitxer de dades personals del Registre de nacionalitat, del ministeri encarregat d’Interior.
 • Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, modificat del Decret del 24 de març del 2010 que regula el fitxer de dades personals del Registre d’expedició de passaports del ministeri encarregat d’Interior.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  32,16 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia