text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud de renúncia de l’ajut

Renunciar a un ajut econòmic atorgat prèviament pel Govern.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Aquest tràmit té un període estipulat?

Durant el període de obertura de la convocatoria del programa Engega fins que es tanqui o fins que s' esgoti la partida pressupostaria.

Requisits previs, si escau

Es pot renunciar a l'ajut tant si aquest ajut ha estat atorgat com si encara no ha estat atorgat.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Reglament d’ajuts econòmics per a la millora de la mobilitat elèctrica, de l'eficiènciaenergètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional vigent.
 • Edicte d'obertura de la convocatòria per al Programa que desenvolupa el Reglament d'ajutseconòmics per a la millora de la mobilitat elèctrica, de l'eficiència energètica i de la seguretat del parcautomobilístic nacional vigent.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals vigent.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  49,31 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia