text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud de treballadors públics interins de personal de refugis

Aquest tràmit és per la cobertura temporal de diverses places amb treballadors públics interins de manteniment de refugis, adscrit al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat durant la temporada d’estiu 2024.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs, si escau

 • Nacionalitat andorrana, o resident al Principat d’Andorra.
 • Tenir complerts els 18 anys a la data de venciment de l’edicte.
 • Ser titular del permís de conduir B1.
 • Estar cursant estudis acadèmics reglats: cal presentar un certificat dels estudis, o un document acreditant la inscripció en el curs 2023-2024. 
 • Disposar del diploma de llengua catalana de nivell A2 o superior. Decret 130/2022, del 30-3-2022, de regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d’Andorra.

Passos previs, si escau

En cas de no tenir el diploma de llengua catalana, el podeu obtenir al Servei de Tràmits de Govern, sol·licitud núm. J1T022. 

Tràmits a posterior, si escau

Una vegada tancat el tràmit de sol·licituds i notificades les resolucions de la contractació, s’ha de poder notificar noves resolucions de contractacions als que han quedat Aptes i no han estat contractats però que queden en reserva de plaça per si hi ha alguna renúncia.

Informació Important

Finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, el Comité Tècnic de Selecció farà la classificació dels candidats en funció de les puntuacions obtingudes d'acord amb els criteris descrits anteriorment.;

Es comunicaran els resultats dels candidats seleccionats mitjançant el web www.funciopublica.ad.

Els candidats podran consultar els resultats mitjançant el número d'expedient de la seu electrònica.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d’estar cursant estudis reglats.

 • Diploma de llengua catalana nivell A2 mínim.

 • Certificat d’antecedents penals.

 • Certificat mèdic oficial d’Andorra.

 • Currículum amb els documents acreditatius dels diplomes obtinguts i menció expressa i acreditativa dels llocs de treball on han treballat anteriorment que pugui ser valorada segons el plec de bases.

Normativa

 • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 20-6-2006, que regula el fitxer de dades personals del registre de la funció pública del Ministeri de Funció Pública i Reforma de l'Administració.
 • Edicte 71//2024, del 27 de març del 2024 per a la cobertura amb treballadors públics interins, durant els mesos de juny a octubre, de diverses places en el lloc de treball de personal de refugis.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 28-03-2024 al 12-04-2024.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

No s'ha iniciat el període de tramitació per a aquest servei