text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d’inscripció a la Prova Oficial de Batxillerat del sistema educatiu andorrà

En construcció. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport/DNI per als no andorrans.

 • Informe acreditatiu emès per un professional especialitzat col·legiat per als candidats amb necessitats educatives específiques.

Normativa

 • Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà, publicada al 22 d'agost del 2018.
 • Decret del 26 d'octubre del 2022, d'ordenament del nivell de batxillerat del sistema educatiu andorrà, publicat el 2 de novembre del 2022. 
 • De conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer d’acord amb allò establert al Decret del 10 de març del 2010 que regula el fitxer de dades personals “Registre dels candidats que es presenten a la prova oficial de batxillerat del sistema educatiu andorrà”, gestionat pel ministeri encarregat de l’educació.
 • Decret del 23 de desembre del 2020, regulador de les mesures específiques per a les proves oficials del ministeri encarregat de l’educació publicat el 13 de gener del 2021.


Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  20,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia