text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d’inscripció a la Prova Oficial de Batxillerat del sistema educatiu andorrà

Inscripció a la Prova Oficial de Batxillerat del sistema educatiu andorrà.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Necessites ajuda

Les normes de procediment dels exàmens de la prova oficial de batxillerat són les següents:

 1. Els candidats han d’arribar 30 minuts abans de l’inici dels exàmens per comprovar-ne la identitat.
 2. Si el candidat no és present a l’hora de començar un examen, sempre i quan no es tracti d’una causa de força major independent de la seva voluntat, rep la qualificació de no avaluat i perd la convocatòria.
 3. L’examinand ha de dur el passaport o el document oficial d’identitat per accedir al recinte on es facin els exàmens. El tribunal examinador pot sol·licitar al candidat que s’identifiqui en qualsevol moment dels exàmens.
 4. L’examinand indocumentat no pot accedir al recinte i perd el dret d’examinar-se.
 5. No es pot utilitzar durant els exàmens cap tipus d’informació (apunts, llibres, etc.), ni telèfons mòbils ni altres aparells electrònics no autoritzats específicament.

Requisits previs, si escau

Accedeixen a la convocatòria de la prova oficial de batxillerat els alumnes de segon curs inscrits al batxillerat del sistema educatiu andorrà i els candidats lliures que ho sol·liciten.

Passos previs, si escau

Inscripció
 1. Els candidats presencials han de fer la inscripció a l’Escola Andorrana de batxillerat els dies 13, 14 i 15 de febrer del 2023.
 2. Els candidats lliures han de fer la inscripció en el període comprès entre el 9 i el 17 de febrer i entre el 27 de febrer i el 3 de març del 2023 al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, edifici del Molí, Av Rocafort, 21-23, AD 600 Sant Julià de Lòria.
 3. Cal sol·licitar cita prèvia a l’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa trucant al 743313.
 4. Per formalitzar la inscripció, els candidats han de fer el següent:
  -Emplenar la sol·licitud d’inscripció (J1T003).
  Les persones no andorranes han d’adjuntar a la sol·licitud d’inscripció una fotocòpia del passaport o d’un document oficial d’identitat.
  Els candidats lliures que s’inscriuen per primera vegada, a més, han d’adjuntar una fotocòpia compulsada del títol equivalent al graduat en segona ensenyança reconegut pel ministeri encarregat de l’educació, en cas que la titulació del candidat hagi estat expedida per un sistema educatiu altre que l’andorrà.
  -Fer efectiu el pagament de 20 euros com a quota de dret d’exàmens. El pagament d’aquesta quota dona dret al candidat a presentar-se a una única convocatòria (primera i segona avaluació).
  -Els candidats amb necessitats educatives específiques poden sol·licitar l’adequació dels exàmens mitjançant l’aplicació de mesures d’adaptació de la prova oficial de batxillerat. En el moment d’inscriure’s a la prova oficial de batxillerat, el candidat ho ha d’assenyalar a l’apartat corresponent de la butlleta d’inscripció, acompanyant la seva demanda d’un informe acreditatiu emès per un professional especialitzat col·legiat.
  En el cas dels candidats lliures, la documentació acreditativa de les necessitats educatives específiques només s’ha de lliurar quan s’inscriuen per primera vegada al batxillerat per a candidats lliures.
  La Comissió de Mesures Específiques per a les Proves Oficials del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior valora la demanda presentada i emet les resolucions pertinents, com a mínim, quinze dies naturals abans de l’inici dels exàmens d’horari unificat de la prova oficial de batxillerat.
 5. Inscripcions a la segona avaluació
 6. Els candidats que desitgin inscriure’s a la segona avaluació de les competències d’horari unificat, han d’omplir el formulari que reben per correu electrònic entre el 10 de maig i el 12 de maig del 2023 fins les 13.00 h.

Tràmits a posterior, si escau

Publicació i comunicació dels resultats

 1. Publicació i comunicació dels resultats de la primera avaluació
 2. El 8 de maig del 2023, a partir de les 12.00 h, cada candidat rep per correu electrònic el butlletí parcial de qualificacions de la prova oficial de batxillerat i l’enllaç per entrar al formulari per inscriure’s, si ho desitja, a la segona avaluació.
 3. Publicació i comunicació dels resultats de la segona avaluació
  El 12 de juny del 2023, a partir de les 12.00 h, l’àrea encarregada dels exàmens oficials envia a cada candidat per correu electrònic el butlletí final de qualificacions de la prova oficial de batxillerat amb la resolució d’apte o no apte per obtenir el títol de batxiller. Els candidats lliures en procés reben, aquest mateix dia, un certificat amb les qualificacions obtingudes en la convocatòria corresponent.

Sol·licitud de consulta d’examen
 1. Sol·licitud de consulta d’un examen de la primera avaluació
 2. Després de la comunicació dels resultats de la primera avaluació, el candidat pot sol·licitar a l’àrea encarregada dels exàmens oficials la consulta dels seus exàmens escrits d’horari unificat. Aquesta sol·licitud s’ha de fer el 9 de maig del 2023 a partir de les 8.00 h trucant al telèfon 743 313 per convenir l’hora de la consulta. La consulta d’exàmens es fa els dies 9, 10 i 11 de maig del 2023, des de les 8.00 h fins a les 16.30 h, al ministeri encarregat de l’educació
 3. Sol·licitud de consulta d’un examen de la segona avaluació
 4. Després de la comunicació dels resultats de la segona avaluació, el candidat pot sol·licitar a l’àrea encarregada dels exàmens oficials la consulta dels seus exàmens escrits d’horari unificat. Aquesta sol·licitud s’ha de fer el 13 de juny del 2023 a partir de les 8.00 h trucant al telèfon 743 313 per convenir l’hora de la consulta. La consulta d’exàmens es fa els dies 13 i 14 de juny del 2023, des de les 8.00 h fins a les 16.30 h, al ministeri encarregat de l’educació.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport o DNI per als no andorrans.

 • Informe acreditatiu d’un especialista extern col·legiat per las candidats que sol·liciten mesures d’adaptació de les proves oficials (MEPO).

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 13-02-2023 al 15-02-2023.

 • Preu

  20,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia