text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'inscripció a l’acció formativa impartida per l’Administració adreçada a les persones que vulguin esdevenir propietàries d’un gos potencialment perillós.

És la sol·licitud per inscriure’s a la formació impartida per la Administració per les persones que vulguin ser propietaris d'un gos potencialment perillós. Aquest requisit és aplicable a les persones que es vulguin esdevenir propietaris d'aquest tipus d'animals a partir del 9-09-2021.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

1. Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent: https://www.signaturaelectronica.ad/).

Vies de recurs

Les vies de recurs són les que estableix el Codi de l'Administració.

Propers passos

1

Donar d'alta a l'animal al Registre d'Animals de Companyia

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Document que acredita que han superat satisfactòriament la formació prèvia obligatòria en un centre d’ensinistrament legalment establert

Normativa

 • Decret legislatiu del 30-05-2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció d'animals.
 • Decret 285/2021, de l’1-9-2021, d’aprovació del Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos.
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 30-05-2018 de modificació del Decret del 26-04-2017 pel qual es regulen els fitxers que contenen dades personals del Departament d'Agricultura

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 23-11-2022 al 29-11-2022.

 • Preu

  30,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

No s'ha iniciat el període de tramitació per a aquest servei