text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'inscripció a l’acció formativa impartida per l’Administració adreçada a les persones que vulguin esdevenir propietàries d’un gos potencialment perillós.

És la sol·licitud per inscriure’sa la formació impartida per la Administració per les persones que vulguin ser propietaris d'un gos potencialment perillós. Aquest requisit és aplicable a les persones que es vulguin esdevenir propietaris d'aquest tipus d'animals a partir del 9-09-2021.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

1. Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent: https://www.signaturaelectronica.ad/).

Vies de recurs

Les vies de recurs són les que estableix el Codi de l'Administració.

Propers passos

1

Donar d'alta a l'animal al Registre d'Animals de Companyia

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Document que acredita que han superat satisfactòriament la formació prèvia obligatòria en un centre d’ensinistrament legalment establert

Normativa

 • Decret legislatiu del 30-05-2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció d'animals.
 • Decret 285/2021, de l’1-9-2021, d’aprovació del Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos.
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 30-05-2018 de modificació del Decret del 26-04-2017 pel qual es regulen els fitxers que contenen dades personals del Departament d'Agricultura

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 09-03-2023 al 30-05-2023.

 • Preu

  30,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

No s'ha iniciat el període de tramitació per a aquest servei