text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'obtenció del Diploma Conseller seguretat

Conseller de seguretat de matèries perilloses ADR
Les empreses que actualment treballen directament o indirectament amb el transport de matèries perilloses a Andorra, tenen l’obligació de disposar dins de l’empresa d’una persona com a mínim que sigui conseller de seguretat de matèries perilloses ADR. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents que s’han de presentar

Sol·licitud.
Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei del Codi de la circulació vigent.
 • Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera.
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Fitxer de gestió del certificat de formació per als conductors de vehicles que transporten mercaderies perilloses”
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Registre de consellers de seguretat”
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Fitxer de gestió de les llicències de taxi”.
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Monitors d’autoescoles”.
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Registre General de Transportistes”.
 • Reglament del taxi, del 12 de febrer del 2014.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia