text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'obtenció dels títols professionals en matèria de transport

 1. Conseller de seguretat de matèries perilloses ADR.
  Les empreses que actualment treballen directament o indirectament amb el transport de matèries perilloses a Andorra, tenen l’obligació de disposar dins de l’empresa d’una persona com a mínim que sigui conseller de seguretat de matèries perilloses ADR.
 2. Conductor de vehicles de matèries perilloses ADR.
  Les persones que han de conduir un vehicle de transport de matèries perilloses, han de disposar, a més d’un any d’antiguitat de la categoria de permís de conduir que sigui necessari pel vehicle que tenen, del carnet de conductor de vehicles de matèries perilloses ADR.
 3. Les persones que han de conduir un vehicle de transport de matèries perilloses, han de disposar, a més d’un any d’antiguitat de la categoria de permís de conduir que sigui necessari pel vehicle que tenen, del carnet de conductor de vehicles de matèries perilloses ADR.
  Les persones que ja siguin titulars del carnet de conductor de vehicles de matèries perilloses ADR, un cop els hi caduqui, han d’efectuar un reciclatge per poder-lo renovar.
 4. Capacitació professional de transport en matèria de mercaderies o passatgers.
  Tota empresa de transport públic de mercaderies o de passatgers, ha de disposar, en el moment de l’obertura comercial o durant la seva activitat comercial, d’una persona amb el títol de capacitació professional de transport. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Tramitació

Presencialment mitjançant la documentació següent:
R2T012 Sol·licitud d'obtenció dels títols professionals en matèria de transport

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Carnet de conductor de matèries perilloses:
  • 1a obtenció:
   • Una fotografia recent a color, amb fons blanc, de 35 x 45 mm.
   • Certificat mèdic oficial.
  • Reciclatge:
   • Carnet caducat.
   • Una fotografia recent a color, amb fons blanc, de 35 x 45 mm.
   • Certificat mèdic oficial
 3. Carnet de xofer de taxi:
  • 1a obtenció. Per a presentar-se a l’examen, la persona que sol·licita ha de tenir el permís de conduir de la categoria B2 i ha d’adjuntar els documents següents:
   • Una fotografia recent a color, amb fons blanc, de 35 x 45 mm.
   • Certificat mèdic oficial
   • Certificat del nivell de llengua catalana, mínim nivell A2.
   • Certificat d’aptitud d’història, geografia i institucions andorranes.
   • Certificat d’aptitud de primers auxilis i socorrisme, si escau.
   • Certificat d’aptitud de la mecànica de l’automòbil, si escau.
   • Certificat d’aptitud de l’idioma francès, si escau.
   • Certificat d’aptitud de l’idioma espanyol, si escau.
  • Renovació:
   • Carnet caducat.
   • Una fotografia recent a color, amb fons blanc, de 35 x 45 mm.
   • Certificat mèdic oficial.
 4. Carnet de monitor d’autoescola:
  • 1a obtenció:
   • Una fotografia recent a color, amb fons blanc, de 35 x 45 mm.
   • Certificat mèdic oficial.
  • Renovació:
   • Carnet caducat.
   • Una fotografia recent a color, amb fons blanc, de 35 x 45 mm.
   • Certificat mèdic oficial.
 5. Diploma de capacitació de transportista (viatgers i mercaderies):
  • Certificat d’honorabilitat (certificat d’antecedents penals).

Normativa

 • Llei del Codi de la circulació vigent.
 • Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera.
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Fitxer de gestió del certificat de formació per als conductors de vehicles que transporten mercaderies perilloses”.
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Registre de consellers de seguretat”.
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Fitxer de gestió de les llicències de taxi”.
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Monitors d’autoescoles”.
 • Decret del 24 de maig del 2006 pel qual es regula el fitxer de dades personals “Registre General de Transportistes”.
 • Reglament del taxi, del 12 de febrer del 2014.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia