text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud exportació de residus, AMPLIACIÓ/MODIFICACIÓ exportació de residus de pedres i derivats

Autorització per ampliar o modificar una autorització vigent d'exportació de residus de pedres i derivats, d'acord amb el que estableix l'apartat d de l'article 21 del Reglament de modificació del Reglament d'exportació de residus.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Presentació de la sol·licitud

 • 1. Prepareu la documentació.
 • 2. Completeu el formulari de sol·licitud.

  • Indiqueu el tipus de sol·licitud: ampliació/modificació/Pedres i derivats.
 • 3. Adjunteu la documentació requerida.
 • 4. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 • 5. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Necessites ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les diposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció. 

Requisits previs

Disposar de l'autorització corresponent per a l'exportació de residus de pedres i derivats d'acord amb l'apartat d de l'article 21 del Reglament de modificació del Reglament d'exportació de residus, del 14 de maig del 2008.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Justificació dels elements modificats/ampliats

Propers passos

1. Avaluació del tràmit
La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada.
2. Comunicacions
En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
3. Resolució
Si tot és correcte, transcorregut un termini de 10 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud, es considera que la mateixa sol·licitud registrada al Servei de Tràmits complementa l'autorització i n'amplia la vigència per un període de 5 anys, a partir de la data d'expiració de l'autorització vigent.
S’emetrà una resolució en cas que el ministeri responsable del medi ambient insti el sol·licitant a esmenar la sol·licitud o la deixi sense efecte.

Normativa

 • Reglament d’exportació de residus.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit