text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud genèrica al Registre d'Entitats Jurídiques

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al Registre d'Entitats Jurídiques quan no existeixi un formulari específic.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Normativa

 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Llei 8/2007, de 17 de maig de regulació del Número d’Identificació Administrativa, publicada al BOPA núm. 050, any 19, del 20 de juny del 2007.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit