text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud genèrica Ministeri de Justícia i Interior

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al Ministeri de Justícia i Interior. S'utilitza quan no existeix un imprès específic pel tràmit a realitzar.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003, publicada al BOPA núm. 003, any 16, del 21 de gener del2004.
 • Llei 8/2007, de 17 de maig de regulació del Número d’Identificació Administrativa, publicada al BOPA núm. 050, any 19, del 20 de juny del 2007.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  € 0,00

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit