text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud pel procés de selecció dels membres de la Visura Ciutadana

La Visura ciutadana és un òrgan de participació format 10 persones de la ciutadania no associada major de 18 anys que preten promoure espais de col·laboració entre la ciutadania el Govern. Les persones seleccionades formen part de la Visura Ciutadana durant un període de 2 anys.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Presentació de la sol·licitud

Es presenta la sol.licitud via online o presencial

Requisits prèvis

 • Persones físiques majors de 18 anys 
 • Residència a Andorra 
 • Règim d’incompatibilitats d’acord amb l’article 25 del Reglament de participació ciutadana:
  a) Personal de les administracions públiques i del sector públic institucional.
  b) Persones que formen part d’òrgans directius, executius o de representació d’un partit polític.
  c) Persones que formen part d’òrgans directius, executius o de representació d’una associació o un col·lectiu.
  d) Titulars d’una empresa contractada per l’Administració general.
  e) En general, qualsevol altra situació que pugui suposar un conflicte d’interessos.

Identificació dels propers passos

1

S’obre la convocatòria del termini de presentació de sol·licituds mitjançant un avís al BOPA.

2

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud al Servei de Tràmits.

3

En el supòsit que no s’arribi a un mínim de quatre sol·licituds, es fa una segona convocatòria.

4

Amb l’objectiu d’obtenir una representació equilibrada d’homes i dones, se separen les sol·licituds per gènere.

5

Es fan butlletes amb el número de registre de Tràmits corresponent a cadascuna de les sol·licituds presentades i s’introdueixen en dos urnes corresponents una a cada gènere.

6

La selecció de les persones es fa mitjançant un sorteig davant la Secretaria General del Govern o de notari.

7

Es comença la selecció dels membres de la Visura Ciutadana mitjançant un sorteig per l’urna de gènere femení i se n’extreuen en un primer moment cinc butlletes, sempre que n’hi hagi una quantitat suficient.

8

Se segueix el mateix procediment per l’urna de gènere masculí, sempre que hi hagi una quantitat suficient de butlletes.

9

En el supòsit que no hi hagi una quantitat suficient de butlletes en qualsevol de les urnes, se’n selecciona la quantitat necessària per a arribar fins al màxim de deu persones de l’urna en què hi hagi disponibilitat

10

Les deu persones seleccionades pel procediment establert en els punts anteriors passen a formar part de la Visura Ciutadana

11

Seguidament, es procedeix al sorteig de les persones suplents fent la selecció separada per gènere. S’extreuen totes les butlletes i s’enregistra l’ordre per a cadascun dels gèneres.

12

S’aixeca una acta del procediment del sorteig i dels resultats.

13

El nom de les persones seleccionades com a membres de la Visura Ciutadana i el nom i l’ordre de les persones suplents descrites als punts anteriors es publiquen al BOPA.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 •  Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert. 
 •  Decret 444/2022, del 26-10-2022, pel qual s’aprova el Reglament de participació ciutadana.
 • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 18-01-2023 al 16-02-2023.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  30 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit