text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud relativa al Registre de Nuclis Zoològics d’animals domèstics

Inscripció registral dels espais on s'alberguin permanentment o temporalment 5 o més exemplars de gossos o de gats.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Memòria descriptiva de l'activitat que es desenvoluparà.

 • Disseny del programa d'higiene i profilaxi. Projecte constructiu de les instal·lacions.

 • Declaració d'ús de la propietat.Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Decret legislatiu del 30/05/2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció d’animals.
 • Reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el moviment no comercial dels animals de companyia, del 27 de febrer del 2019.
 • Reglament sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, del 10 d’abril del 2013.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 30/05/2018 de modificació del Decret del 26/04/2017 pel qual es regulen els fitxers que contenen dades personals del Departament d’Agricultura.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit