text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud relativa al Registre de Nuclis Zoològics d’animals domèstics

Inscripció registral dels espais on s'alberguin permanentment o temporalment 5 o més exemplars de gossos o de gats. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Memòria descriptiva de l'activitat que es desenvoluparà.

 • Disseny del programa d'higiene i profilaxi. Projecte constructiu de les instal·lacions.

 • Declaració d'ús de la propietat.Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d'animals.
 • Reglament relatiu a les condicions de benestar i seguretat dels centres de detenció d'animals de companyia i el procediment per autoritzar, classificar i registrar els nuclis zoològics d'animals de companyia, aprovat pel Decret del 12 de maig del 2021.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia