text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sorteig Cabirol Estrangers

Sol·licitud per participar al sorteig del pla de caça del cabirol en terreny cinegètic comú per caçadors estrangers no residents

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Passos següents

Efectuar pagament en període establert en cas de ser adjudicatari d'una llicència

Documents que s’han de presentar

  • Sol·licitud
    Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

    Tot l’any.

  • Termini de resolució

    60 dia/dies hàbil(s).