text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Tarja blava - Primera demanda o renovació

La tarja blava és un document que poden sol·licitar les persones amb una discapacitat reconeguda per la CONAVA per a que puguin gaudir de determinats serveis i avantatges públics o privats, principalment, el transport públic gratuït dins el territori nacional.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

Tenir el reconeixement en vigor de la condició de persona amb discapacitat. Obté la condició de persona amb discapacitat, aquella que, una vegada valorada per la CONAVA ha obtingut un grau de menyscabament del 33% o superior.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Necessiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Passos previs

El pas imprescindible per accedir a la tarja blava és l’obtenció prèvia de la condició de persona amb discapacitat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI del sol·licitant per als no andorrans.

 • Una fotografia recent en color (35x45 mm) amb el fons blanc.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia