text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Tarja magna - duplicat per pèrdua o per robatori

En cas de pèrdua o robatori del carnet atorgat, es pot demanar còpia de l’estampació del carnet mitjançant la tramitació d’una nova sol·licitud.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes acomptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 dejuliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat delCodi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits previs

Tenir atorgada i en vigència la tarja magna.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Denúncia del Servei de Policia.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  16,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia