text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Tarja magna - Primera demanda o renovació

La tarja magna és un document que poden sol·licitar les persones amb una edat de 65 anys o superiors per a que puguin gaudir de determinats serveis i avantatges públics o privats, principalment, el transport públic gratuït dins el territori nacional.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits previs

 • Tenir 65 anys o més.
 • Tenir entre 60 i 65 anys i beneficiar-se d’una pensió de viduïtat o d’invalidesa grup A3 o equivalent de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
 • Acreditar la residència legal, efectiva i permanent a Andorra en el moment de la sol·licitud i durant el període de vigència de la targeta.
 • No poden accedir a la tarja Magna les persones que hagin optat voluntàriament per la jubilació anticipada o prejubilació d’acord amb la normativa de la seguretat social vigent a Andorra, tret que la jubilació anticipada sigui obligatòria, cas en què cal presentar la justificació de l’entitat que la va concedir.
 • Només tenen dret a gaudir de la tarja Magna les persones nacionals i les persones titulars d’una autorització de residència i treball d’acord amb la legislació vigent en matèria d’immigració sempre que compleixin els requisits.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Una fotografia recent en color (35x45 mm) amb el fons blanc.

 • La resolució d’una pensió de viduïtat o d’invalidesa grup A3 o equivalent de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), si s’escau.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit