text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Títol Ensenyament No Superior

En Construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei 12/2020, del 8 d’octubre, de modificació del la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’Ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació del la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’Ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Decret creador i regulador del registre oficial de títols d’ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal.
 • Decret creador i regulador del registre dels certificats dels mòduls de qualificació professional.
 • Decret pel qual es regula l’expedició de títols d’ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal del ministeri encarregat de l’educació i de la formació professional.
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, aprovat per Decret legislatiu de 3 de juliol del 2019.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia