text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Traspàs d’un vehicle amb matrícula turística a matrícula Andorrana

Per posar en circulació els vehicles de motor, els ciclomotors, els remolcs i els semiremolcs, cal haver-los matriculat i que portin les plaques de matrícula assignada pel Registre de Vehicles
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Tràmits a posterior, si escau

Recollir les plaques de matricula a l’Automòbil Club d’Andorra, previ pagament.

Detall de presentació

PRESENCIAL

Passos previs, si escau

S’ha de fer la declaració del vehicle a la Duana Andorrana presentant la factura, si el vehicle és d'ocasió ha de fer una ITV de control i donar-lo de baixa al país d'origen, també ha de portar el paper del país d'origen

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d’assegurança a nom del comprador

 • Fotocòpia de la targeta on consti el núm. de compte IBAN de la persona que sol·licita (comprador)

 • Factura d’origen amb el segell original de la Duana andorrana 

 • Declaració de la Duana

 • Certificado de Conformidad Europeo (COQUE) 

 • Còpia del passaport/DNI per als no andorrans (en el cas de ser el primer vehicle inscrit al seu nom)

 • Certificat/Full de control de la ITV (facsímil) i informe dels quilòmetres de la ITV (en el cas d’un vehicle matriculat anteriorment en un altre país)

Normativa

 • Decret 534/2022, del 14-12-2022, d'aprovació del Reglament relatiu a la matriculació i al Registre de Vehicles. Codi de la Circulació

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  201,53 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  2 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia