text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Traspàs + RI

Quan és fa una compravenda de vehicle andorrà i al mateix temps s'ha fet una reforma, com per exemple, un enganxall de remolc, o alguna cosa que s'ha modificat al vehicle.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • 1.Sol·licitud de matriculació, compravenda/traspàs i d'altres tràmits al Registre de Vehicles.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2.Sol·licitud de canvi de característiques de vehicles.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 3.Certificat d’assegurança a nom del comprador .
 • 4.Fotocòpia de la targeta on consti el núm. de compte IBAN de la persona que sol·licita (comprador).
 • 5.Carta groga signada pel venedor .
 • 6.Escriptura notarial de poders del representant legal (en el cas de no tenir signatura) .
 • 7.Còpia del passaport/DNI per als no andorrans (en el cas de ser el primer vehicle inscrit al seu nom)
 • 8.Contracte de reserva de domini signat per les parts compradora i venedora (en el cas de pagar a terminis) o contracte de lloguer (si escau)
 • 9.Certificat del taller d’origen i homologació de les peces (en el cas de modificació del vehicle)
 • 10. Testament o aute del batlle i acceptació de l'herència (en el cas de defunció del propietari)
 • 11. Cancel·lació de la reserva de domini (si escau) Reforma del tipus A.
 • 12. Projecte tècnic i certificat final del treball.
 • 13. Informe del fabricant del vehicle o representant o informe de laboratori oficial.
 • 14. Certificat del taller que fa la reforma. Reforma del tipus B.
 • 15. Projecte tècnic i certificat final del treball.
 • 16. Informe del fabricant del vehicle o representant o informe de laboratori oficial. Reforma del tipus C.
 • 17. Informe del fabricant del vehicle o representant o informe de laboratori oficial.
 • 18.Certificat del taller que fa la reforma.
 • 19. Fotocòpia de la pàgina del llibret original de l'enganxall remolc on hi consta la marca, el model i la contrasenya d'homologació del dispositiu. Reforma del tipus D.
 • 20. Certificat del taller que fa la reforma.

  Normativa

  Decret 534/2022, del 14-12-2022, d'aprovació del Reglament relatiu a la matriculació i al Registre de Vehicles. Codi de la Circulació.

  Està sol·licitant un nou tràmit com
  Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

   Tot l’any.

  • Preu

   32,16 €

  • Quan es paga?

   Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

  • Termini de resolució

   60 dies hàbils.

  El servei no està disponible en línia