text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Utilització de l'Auditori

Demanda d'utilització de l'Auditori d'Ordino. L'Auditori és un espai que es pot demanar per organitzar-hi esdeveniments culturals, siguin de particulars o d'entitats.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Preparar el certificat digital

2

Accedir al tramitador en línia

3

Completar el formulari de sol·licitud

4

Adjuntar la documentació requerida

5

Signar i presentar la sol·licitud

6

Rebre el comprovant de l’entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra, del 4 de juliol del 2012, publicat al BOPA núm. 32, de l'11 de juliol del 2012.
 • Edicte pel qual s’ordena la publicació dels preus públics per a l’any en curs en concepte d’utilització de l’Auditori Nacional d’Andorra, publicat al BOPA

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia