text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Validació tit.treballar guard.

En compliment de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que les dades recollides en aquest imprès s'integraran en un fitxer amb la finalitat de facilitar el control de les titulacions del personal que treballa en guarderies infantils. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació i de supressió de les dades mitjançant una sol·licitud al Govern d'Andorra.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Normativa

 • • Llei de guarderies infantils, aprovada l’11 de maig de 1995.
 • • Reglament de guarderies infantils, aprovat el 27 d’abril del 2005.
 • • Llei de qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • • Decret que regula el fitxer de dades personals: “Registre de titulacions, certificacions, validacions i acreditacions de les persones que intervenen en les guarderies infantils d’Andorra, de les persones que han presentat una demanda de validació per treballar-hi i de les persones que han presentat una demanda d’acreditació per realitzar guardes d’infants a domicili”.
FORMATTED

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia