text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Valoració de la dependència i d’assignació d’idoneïtat del recurs de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària

És el tràmit que la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS), com a òrgan nacional de caràcter tècnic i públic, resol vers les persones que han sol·licitat la valoració de la seva dependència i l’assignació dels recursos sociosanitaris, si escau.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Passos previs

 • Demanar cita prèvia amb els/les tècnics de l’Àrea de Serveis Sociosanitaris.
 • Adreçar-se al Servei de Tràmits de govern per poder lliurar la documentació necessària (sol·licitud, informe mèdic i altres).

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Preguntes freqüents

La meva mare o pare resideix fora d'Andorra o vol tornar al país després d'haver-se donat de baixa. Ara no pot continuar vivint sola o sol i tots els fills vivim a Andorra i iniciarem un reagrupament familiar. Pot sol·licitar un recurs sociosanitari?
No, les persones que tenen una autorització d'immigració de reagrupament no poden accedir als recursos sociosanitaris.

Quin cost té una residència 24 hores o un centre de dia?
El cost està publicat al Decret 185/2023, del 26-4-2023, d’aprovació del Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones en situació de dependència majors de 65 anys.

Neccesiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08ha 17h
  Divendres de 08h a 14h30
Calendari d'horaris i festius

Propers passos

 1. Valoració de la situació de dependència mitjançant una entrevista domiciliària o coordinació amb els centres sociosanitaris o sanitaris on es trobi ingressada la persona.
 2. Realització de l'informe social.
 3. Celebració de la Comissió.
 4. Resolució i comunicació.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Informe mèdic per valorar la dependència (omplert pel metge de referència.

 • Document acreditant la representació legal del sol·licitant, si s’escau.

 • Documentació complementària (altres informes mèdics).

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia