text.skipToContent text.skipToNavigation

IRPF

Fi del termini de presentació de l'IRPF:

Dies
Hores
Minuts
Segons

Avís:
- Excepcionalment no es consideraran presentades extemporàniament les declaracions de l'IRPF corresponents a l'exercici 2021 així com les declaracions del pagament fraccionat de l'IRPF corresponents a l'exercici 2022, sempre que es presentin entre l'1 i el 15 d'octubre, ambdós inclosos. Durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània, s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària i es podrà acceptar la proposta de liquidació de les rendes del treball emesa pel ministeri encarregat de les finances.

Cóm presentar la declaració del IRPF?

Té dubtes? Podem ajudar-lo!

Vol preparar l'esborrany dels seus comptes anuals?

(sense iniciar sessió)

Cita prèvia

Si necessita ajuda per emplenar el formulari de l'IRPF

Fulls obligatoris

300

Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques

300-L

Full de liquidació

Fulls facultatius, segons pertoqui

300-A

Dades de caràcter personal, familiar i econòmiques

300-B

Rendes del treball / Rendes del capital immobiliari

300-C

Rendes d’activitats econòmiques: Empresarial / Professional / Administrador / Altres

300-D

Rendes del capital mobiliari / Deducció per eliminar la doble imposició internacional

300-E

Guanys i pèrdues de capital

Altra documentació

CAEA

Classificació d'activitats econòmiques d'Andorra (CAEA 2019)

ISO

Taula dels codis ISO dels països

IRPF

Autorització de representació - IRPF