text.skipToContent text.skipToNavigation

IRPF

Inici de l'termini de presentació de l'IRPF:

Dies
Hores
Minuts
Segons

Com presentar la declaració del IRPF?

Té dubtes? Podem ajudar-lo!

Vol preparar l'esborrany dels seus comptes anuals?

(sense iniciar sessió)

Cita prèvia

Si necessita ajuda per emplenar el formulari de l'IRPF

Fulls obligatoris

300

Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques

300-L

Full de liquidació

Fulls facultatius, segons pertoqui

300-A

Dades de caràcter personal, familiar i econòmiques

300-B

Rendes del treball / Rendes del capital immobiliari

300-C

Rendes d’activitats econòmiques: Empresarial / Professional / Administrador / Altres

300-D

Rendes del capital mobiliari / Deducció per eliminar la doble imposició internacional

300-E

Guanys i pèrdues de capital

Altra documentació

CAEA

Classificació d'activitats econòmiques d'Andorra (CAEA 2019)

ISO

Taula dels codis ISO dels països

IRPF

Autorització de representació - IRPF