text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

JA POT PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L’IS    
Accedeixi ara per conèixer els seus terminis i presentar la declaració

Com presentar la declaració de l'IS?

Té dubtes? Podem ajudar-lo!

Necessita ajuda?

Departament de Tributs i de Fronteres

Baixada del Molí, 26
AD500 Andorra la Vella

147 / +376 885 005

De dilluns a dijous de 08h a 15h
Divendres de 08h a 14h30
Calendari d'horaris i festius

impostos@govern.ad

Incidències Oficina virtual

oficinavirtual@govern.ad

Vol preparar l'esborrany dels seus comptes anuals?

(sense iniciar sessió)

Formularis obligatoris

805P1

Declaració de l'impost - part 1

805P2

Declaració de l'impost - part 2

805P3

Declaració de l'impost - part 3

805P4

Declaració de l'impost - part 4

805P5

Declaració de l'impost - part 5

Formularis facultatius, segons pertoqui

805D

Entitats parcialment exemptes

805E

Obligació de presentar informació país per país

Formularis comptables

Normal

805A1

Compte de pèrdues i guanys

805A2

Balanç

805A3

Estat de canvis del patrimoni net

805A4

Estat de fluxos d’efectiu

805A5

Memòria

805A5

Memòria

Abreujat

805B1

Compte de pèrdues i guanys (abreujat)

805B2

Balanç (abreujat)

805B3

Memòria (abreujat)

805B3

Memòria (abreujat)

Altres formularis

Pagament a compte

810

Pagament a compte

Consolidació tributària

805G1

Liquidació

805G2

Eliminacions I

805G3

Eliminacions II

805G4

Eliminacions III

805G5

Eliminacions IV

805G6

Incorporacions I

805G7

Incorporacions II

805G8

Incorporacions III

805G9

Altres correccions

805G10

Bases de tributació negatives pendents

805G11

Bases de tributació negatives individuals pendents

805G12

Bases de tributació negatives pendents anteriors al grup

805G13

Bases de tributació negatives individuals pendents anteriors al grup

805G14

Descripció del grup

805G15

Conciliació

805G16

Detall de les bases de tributació

805G17

Aplicació del resultat

805G18

Detall de les deduccions de quota

Altres formularis (exercicis finalitzats abans del 31/12/2020)