text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Vehicles

Afectació altre vehicle

Sense termini

Alta donada ja de baixa + traspàs

Sense termini

Autorització diària per les Zones de Baixes Emisions, cotxe/moto

Sense termini

Autorització diària per les Zones de Baixes Emisions, furgoneta/camió/bus

Sense termini

Autorització senyalització especial

Sense termini

Baixa de vehicle - altres baixes

Sense termini

Baixa de vehicles

Sense termini

Baixa definitiva de vehicle per desballatament

Sense termini

Baixa definitiva per peces

Sense termini

Baixa definitiva/exportació per una embarcació

Sense termini

Baixa per exportació

Sense termini

Canvi de característiques d’una carta groga

Sense termini

Certificat d’alta de vehicles

Sense termini

Compravenda de vehicle

Sense termini

Demanda de matricula reduïda de vehicle

Sense termini

Demanda de renúncia de l’ajut relacionat al Pla Engega

Sense termini

Dipòsit per al punt de venda

Sense termini

Duplicat carta blanca embarcació

Sense termini

Duplicat de carta groga

Sense termini

Inscripció ZBE

Sense termini

Matrícula personalitzada - atribució de placa

Sense termini

Matrícula personalitzada - baixa afectació 3 mesos

Sense termini

Matrícula personalitzada de vehicle - baixa placa personalitzada

Sense termini

Matrícula personalitzada de vehicle - carta groga

Sense termini

Matrícula personalitzada de vehicle - Reserva

Sense termini

Matriculació d'una embarcació

Sense termini

Nou o Renovació placa prova

Sense termini

Petició de tercera placa de matricula

Sense termini

Petició d'informació del Registre de Vehicles

Sense termini

Petició d'informació del Registre de Vehicles i del Registre d'embarcacions

Sense termini

Primera matriculació d’un vehicle

Sense termini

Reserva de matrícula de vehicle - nova reserva

Sense termini

Reserva de matrícula de vehicle - renovació de la reserva

Sense termini

Retirada carta groga

Sense termini

Retorn al punt de venda

Sense termini

Retorn carta groga

Sense termini

Sol·licitud genèrica del Servei de vehicles

Sense termini

Trapàs embarcació

Sense termini

Traspàs + RI

Sense termini

Traspàs d’un vehicle amb matrícula turística a matrícula Andorrana

Sense termini

Traspàs de vehicle AND a MT

Sense termini