text.skipToContent text.skipToNavigation

SEU ELECTRÒNICA

Avís:
- Es prorroga el termini màxim per presentar la declaració de l'IS i de l’IRNR (establiment permanent), corresponent al període impositiu finalitzat entre l'1 de desembre del 2021 i el 31 de gener del 2022, fins al 15 de setembre del 2022.

- Excepcionalment no es consideraran presentades extemporàniament les declaracions de l'IRPF corresponents a l'exercici 2021 així com les declaracions del pagament fraccionat de l'IRPF corresponents a l'exercici 2022, sempre que es presentin entre l'1 i el 15 d'octubre, ambdós inclosos. Durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània, s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària i es podrà acceptar la proposta de liquidació de les rendes del treball emesa pel ministeri encarregat de les finances.