text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Salut

Acreditació per als comitès d’ètica de la investigació de centres sanitaris

Sense termini

Alta al registre de centres formadors en control i prevenció de la legionel·losi

Sense termini

Alta al registre d'instal·lacions o equipaments de risc per a la legionel·losi

Sense termini

Autorització d’un projecte de recerca en salut i biomedicina

Sense termini

Autorització i registre de les empreses que realitzen transport d'aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes i dipòsits mòbils

Sense termini

Autorització i registre de les empreses subministradores d'aigua destinada al consum humà

Sense termini

Autorització i registre dels laboratori que realitzen serveis d'anàlisi d'aigua destinada al consum humà

Sense termini

Baixa al registre de les empreses que realitzen transport d'aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes i dipòsits mòbils

Sense termini

Baixa al registre de les empreses subministradores d'aigua destinada al consum humà

Sense termini

Baixa al registre dels laboratori que realitzen serveis d'anàlisi d'aigua destinada al consum humà

Sense termini

Baixa al registre d'instal·lacions o equipaments de risc per a la legionel·losi

Sense termini

Baixa Prof. titulada sanitària

Sense termini

Canvi en la modalitat d'exercici de la professió titulada de la salut: de compte aliè a compte propi

Sense termini

Canvi en la modalitat d'exercici de la professió titulada de la salut: de compte propi a compte aliè

Sense termini

Denúncia Salut

Sense termini

Denúncia tabaquisme passiu

Sense termini

Modificació al registre de les empreses subministradores d'aigua destinada al consum humà

Sense termini

Modificació del registre de les empreses que realitzen transport d'aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes i dipòsits mòbils

Sense termini

Modificació del registre dels laboratori que realitzen serveis d'anàlisi d'aigua destinada al consum humà

Sense termini

Modificació del registre d'instal·lacions o equipaments de risc per a la legionel·losi

Sense termini

Notificació de piscines d'ús col·lectiu i inscripció al Registre Oficial de Piscines d'Ús Col·lectiu

Sense termini

Sol·licitud de baixa al registre de centres formadors en control i prevenció de la legionel·losi

Sense termini

Sol·licitud de baixa de piscines d'ús col·lectiu al Registre Oficial de Piscines d'Ús Col·lectiu

Sense termini

Sol·licitud de modificació del registre de centres formadors en control i prevenció de la legionel·losi

Sense termini

Sol·licitud de modificació del Registre Oficial de Piscines d'Ús Col·lectiu

Sense termini

Sol·licitud genèrica Salut

Sense termini