text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajuts a l'habitatge de lloguer per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania

Ajut per col·laborar en el pagament de la mensualitat de la renda de l’habitatge principal, adreçats a persones o unitats familiars de convivència que visquin en un habitatge de lloguer radicat a Andorra que constitueixi el seu domicili permanent i habitual.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits previs, si escau

Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 3 anys i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014, el Reglament de Prestacions i la Convocatòria de referència

Tràmit vinculat/relacionat

Formulari de canvi o renúncia d’un ajut o prestació: Enllaç H3T010

Necessiteu ajuda

Departament d’Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI per als no-andorrans.

 • Contracte d’arrendament a nom del sol·licitant de l’ajut o d’un membre de la unitat familiar. En cas que no hi hagi cap contracte escrit, s'ha d'adjuntar els últims 4 rebuts.

 • Comprovants dels serveis annexos o d'acomptes inclosos en el preu del lloguer, si s’escau.

 • Últim rebut del lloguer de l’habitatge.

 • Rebut de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’habitatge en vigor.

 • Document acreditatiu de la separació (aute judicial, conveni de separació,...) per les separacions de parella amb fills en comú, si s’escau.

 • Comprovant de la pensió de manutenció per les separacions de parella amb fills en comú, si s’escau.

 • Autorització per accés a la informació bancària: comptes i posicions globals. Enllaç P1T002

 • Comprovants dels ingressos declarats no percebuts per la CASS.

 • Pels empresaris i autònoms, cal adjuntar el compte de pèrdues i guanys des de l'1 de gener del 2022 fins el darrer dia del mes anterior a la presentació de la sol·licitud, si s’escau.

 • Targeta on consti el número del compte IBAN.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit