text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajuts de temàtica andorrana

L’objectiu de la convocatòriaés promoure i estimular els projectes de recerca o de transferència de temàtica genèrica sobre la realitat andorrana o que siguin aplicables al país.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

Les resolucions provisionals amb els resultats de la validació s’han de recollir al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i es concedeix un termini de deu dies naturals per presentar al·legacions al Departament, a comptar del dia de la recepció.Les resolucions definitives amb els resultats de la validació s’han de recollir al Servei de Tràmits i es concedeix un termini d'un mes per interporsar recurs administratiu a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs.

Requisits previs

Poden ser sol·licitants:

 • Les persones nacionals o estrangeres, a títol individual o en grup.
 • Les entitats (institucions universitàries, centres de recerca, tecnologia o transferència, empreses i altres actors socioeconòmics)nacionals o estrangeres.

Breu descripció dels passos de tramitació

La sol·licitud i la documentació es presenten al Servei de Tràmits. Els tramitadors escanegen els documents i s'incorporen al portal que enllaça amb SAP. La qualitat de l'escaneig ha de ser alta. Els documents han de ser editables. S'han de poder copiar i enganxar.

Més informació

Per accedir a tota la informació d'aquesta convocatòria, si us plau accediu al següent enllaç

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Resum de la candidatura

 • Dossier administratiu.

 • Dossier d’avaluació.

 • Sol·licitud d’informació o atorgament del Número d’Identificació Administrativa.

Normativa

 • Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques
 • Edicte de la convocatòria de la qual se sol·licita l’ajut
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1993

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia