text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajuts de temàtica andorrana

L’objectiu de la convocatòria és promoure i estimular els projectes de recerca o de transferència de temàtica genèrica sobre la realitat andorrana o que siguin aplicables al país.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs

Poden ser sol·licitants:

 • Les persones nacionals o estrangeres, a títol individual o en grup.
 • Les entitats (institucions universitàries, centres de recerca, tecnologia o transferència, empreses i altres actors socioeconòmics) nacionals o estrangeres.

Vies de recurs

Les resolucions provisionals amb els resultats de l’avaluació s’han de recollir al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i es concedeix un termini de deu dies naturals per presentar al·legacions al Departament, a comptar del dia de la recepció. Les resolucions definitives amb els resultats de l’avaluació s’han de recollir al Servei de Tràmits, un cop el Govern aprova la resolució de la convocatòria, i es concedeix un termini d'un mes per interposar recurs administratiu a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs.

Breu descripció dels passos de tramitació

La sol·licitud i la documentació es presenten al Servei de Tràmits. Els tramitadors escanegen els documents i s'incorporen al portal que enllaça amb SAP. La qualitat de l'escaneig ha de ser alta. Els documents han de ser editables. S'han de poder copiar i enganxar.

Més informació

Per accedir a tota la informació d'aquesta convocatòria, si us plau accediu al següent enllaç

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Resum de la candidatura. Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques
 • Edicte de la convocatòria de la qual se sol·licita l’ajut
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1993

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 31-03-2022 al 03-06-2022.

 • Preu

  € 0,00

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

No s'ha iniciat el període de tramitació per a aquest servei