text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Importació fauna

Importació d'animals vius o productes d'origen animal d'espècies de fauna salvatge.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

Presentar sol·licitud amb documentació requerida.

Per productes d'origen animal Cites III: els permisos d'exportació o certificats de reexportació del pais d'origen s'han de presentar a Duana a la entrada.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals vigent
 • Reglament pel qual s'estableixen les condicions de transport, d'importació, i d'exportació d'animals salvatges
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret pel qual es regulen els fitxers de dades personals de la Direcció General de Medi Ambient i Sostenibilitat, del 7 d’octubre del 2015

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  3 dia/dies hàbil(s).