text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Reexportació fauna

En Construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents que s’han de presentar

 • 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Factura o document de cessió de l'animal o del producte d'origen animal.
 • 3. En funció de l'annex al que pertany l'espècie animal: Annex I del reglament o apèndix I CITES, caldrà adjuntar el document CITES i en cas d'animals vius: prova documentada d'allotjament.
  En instal·lacions adequades:
  - Annex II del reglament o apèndix II CITES, caldrà adjuntar el permís/certificat de reexportació CITES del país d'on prové la mercaderia.
  - Annex III del reglament o apèndix III CITES o no annexat, caldrà adjuntar la Factura o Document de cessió.
 • Normativa

  • Llei de tinença i de protecció d’animals, vigent.
  • Reglament relatiu a les condicions de transport, d’importació i d’exportació d’animals salvatges, vigent.
  • Decret del 5 de desembre del 2012 d’aprovació del Reglament de modificació de l’annex (que inclou els annexos I, II i III) del Reglament relatiu a les condicions de transport, d’importació i d’exportació d’animals salvatges, del 16 de març del 2005.
  • Decret del 7 d'octubre del 2015 pel qual es regulen els fitxers de dades personals de la Direcció General de Medi Ambient i Sostenibilitat.

  Està sol·licitant un nou tràmit com
  Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

   Tot l’any.

  • Preu

   7,00 €

  • Quan es paga?

   Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

  • Termini de resolució

   2 mesos.