text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Reexportació fauna

Reexportació d'animals vius o productes d'origen animal d'espècies de fauna salvatge.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Factura o document de cessió de l'animal o del producte d'origen animal.
 • En funció de l'annex al que pertany l'espècie animal: Annex I del reglament o apèndix I CITES, caldrà adjuntar el document CITES i en cas d'animals vius: prova documentada d'allotjament.
 • En instal·lacions adequades:
  • Annex II del reglament o apèndix II CITES, caldrà adjuntar el permís/certificat de reexportació CITES del país d'on prové la mercaderia.
  • Annex III del reglament o apèndix III CITES o no annexat, caldrà adjuntar la Factura o Document de cessió.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  7,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).