text.skipToContent text.skipToNavigation

SEU ELECTRÒNICA

Avís:
- Es prorroga el termini màxim per presentar la declaració de l'IS i de l’IRNR (establiment permanent), corresponent al període impositiu finalitzat entre l'1 de desembre del 2021 i el 31 de gener del 2022, fins al 15 de setembre del 2022.
- Excepcionalment no es consideraran presentades extemporàniament les declaracions de l'IGI que tinguin com a fi del termini voluntari de presentació l'1 d'agost del 2022, sempre que es presentin entre el 2 i el 5 d'agost, ambdós inclosos. Durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània i s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària.