text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

NIA, passaport i nacionalitat

Accés Sistema. Educatiu. Andorra i EFPEM

Sense termini

Act. físiques esport i lleure

Sense termini

Assignació d'un Número d'Identificació Administrativa (NIA)

Sense termini

Modificació de dades del Registre d'Identificació Administrativa.

Sense termini

Modificació Nacionalitat Article 12

Sense termini

Nacionalitat per ordre judicial

Sense termini

Petició d'un certificat de nacionalitat

Sense termini

Petició d'una còpia compulsada

Sense termini

Renovació passaport

Sense termini

Renovació passaport +20 anys

Sense termini

Renovació passaport -20 anys

Sense termini

Soil·licitud de nacionalitat (article 1)

Sense termini

Sol·licitud de legalització de documents

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 2)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 10)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 11.1)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 11.2)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 3)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 35)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 6)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 8.1)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 8.2)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 9)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat (article 9.2)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat amb plenitud de drets (article 10)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat amb plenitud de drets (article 11.1)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat amb plenitud de drets (article 11.2)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat amb plenitud de drets (article 6)

Sense termini

Sol·licitud de nacionalitat amb plenitud de drets (article 9.1)

Sense termini

Sol·licitud de Pèrdua de la nacionalitat o les nacionalitats d’origen (article 8.1)

Sense termini

Sol·licitud de Pèrdua de la nacionalitat o les nacionalitats d’origen (article 8.2)

Sense termini

Sol·licitud d'un duplicat del passaport per error en les seves dades

Sense termini

Sol·licitud d'un duplicat del passaport per pèrdua o robatòri (- 20 anys)

Sense termini

Sol·licitud d'un duplicat del passaport per pèrdua o robatòri (+ 20 anys)

Sense termini

Sol·licitud d'un duplicat per passaport malmès (+20 anys)

Sense termini

Sol·licitud d'un duplicat per passaport malmès (-20 anys)

Sense termini

Sol·licitud d'un passaport doble provisional

Sense termini