text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Medi ambient i sostenibilitat

Ajut per a la promoció de l’economia circular

Sense termini

Ampliació i modificació al registre de productors de residus perillosos

Sense termini

Ampliació i/o modificació de l'autorització per a la manipulació de substàncies que esgoten la capa d'ozó

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus simplificada - Entitat de tractament AMPLIACIÓ/MODIFICACIÓ

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus simplificada, entitat d'emmagatzematge de residus, AMPLIACIÓ/MODIFICACIÓ

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus simplificada, transportista de residus, AMPLIACIÓ/MODIFICACIÓ

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus simplificada, transportista de residus, RENOVACIÓ

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus, entiat d'emmagatzematge de residus, BAIXA

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus, entitat de tractament de residus, NOU

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus, entitat de tractament de residus, RENOVACIÓ

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus, entitat d'emmagatzematge de residus. NOVA demanda

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus, transportista de residus, nova autorització

Sense termini

Autorització de gestor privat de residus, transportista de residus, RENOVACIÓ

Sense termini

Autorització de posada en funcionament d’instal·lacions de tractament de valorització o eliminació de residus

Sense termini

Autorització per a la manipulació de substàncies que esgoten la capa d'ozó

Sense termini

Autorització sanitària administrativa per a activitats alimentàries - canvi de nom comercial

Sense termini

Baixa de l'autorització per a la manipulació de substàncies que esgoten la capa d'ozó

Sense termini

Baixa del Registre de Nuclis Zoològics de Fauna Salvatge

Sense termini

Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la restauració

Sense termini

Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de l'automòbil

Sense termini

Butlletí genèric de declaració i certificació en matèria ambiental

Sense termini

Certificat de final d'obra

Sense termini

Comunicació de l’inici dels treballs

Sense termini

Còpia del Registre de Nuclis Zoològics de Fauna Salvatge

Sense termini

Denúncia Banders

Sense termini

Denúncia del departament de medi ambient

Sense termini

Exportació fauna

Sense termini

Importació fauna

Sense termini

Procediment ordinari d'autorització ambiental

Sense termini

Reexportació fauna

Sense termini

Renovació de tractament de residus simplificada

Sense termini

Renovació d'emmagatzematge de residus

Sense termini

Renovació d'emmagatzematge de residus simplificada

Sense termini

Sol·licitud d’autorització al registre de productors de residus perillosos

Sense termini

Sol·licitud de baixa al registre de productors de residus perillosos

Sense termini

Sol·licitud d'autorització de gestor privat de residus, entitat de tractament de residus, BAIXA

Sense termini

Sol·licitud d'autorització de gestor privat de residus, entitat d'emmagatzematge de residus, RENOVACIÓ

Sense termini

Sol·licitud exportació de residus AMPLIACIÓ/MODIFICACIÓ d'exportació de residus, art. 5.1

Sense termini

Sol·licitud exportació de residus Laboratori Art. 4.4

Sense termini

Sol·licitud exportació de residus, AMPLIACIÓ/MODIFICACIÓ exportació de residus de pedres i derivats

Sense termini

Sol·licitud exportació de residus, AMPLIACIÓ/MODIFICACIÓ exportació de residus, art. 5.2

Sense termini

Sol·licitud exportació de residus, NOVA AUTORITZACIÓ d'exportació de residus de pedres i derivats

Sense termini

Sol·licitud exportació de residus, NOVA AUTORITZACIÓ d'exportació de residus, art. 5.1

Sense termini

Sol·licitud exportació de residus, NOVA AUTORITZACIÓ d'exportació de residus, art. 5.2

Sense termini

Sol·licitud exportació de residus, Retorn garantia (exportació de residus)

Sense termini